Xử lý SIM rác ngăn ngừa phiền phức cho người dân

Đăng ngày21/06/2024- bởi Sim Doanh Nhân

Ngày 20/6/2024, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức cuộc họp triển khai Kế hoạch kiểm tra, rà soát tình hình xử lý SIM di động có thông tin thuê bao không đúng quy định đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

Triển khai rà soát, xử lý SIM rác 

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội dự kiến ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát tình hình xử lý SIM di động có thông tin thuê bao không đúng quy định đối với các doanh nghiệp viễn thông di động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 với mục đích “làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa thông tin thuê bao trên địa bàn Thành phố”, nắm bắt tình hình SIM kích hoạt sẵn, mua, bán, lưu thông trên thị trường; phát hiện dấu hiệu vi phạm sim rác sau ngày 15/4/2024 sẽ xử lý vi phạm hành chính theo quy định và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo chỉ đạo tại Văn bản số 877/BTTTT-CVT ngày 13/3/2024 về việc quán triệt trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp trong việc thực hiện nghiêm công tác quản lý, đăng ký thông tin thuê bao. Hoạt động kiểm tra đảm bảo đúng thời gian, nội dung đã được phê duyệt. Quá trình kiểm tra không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân.

Theo đó, đối tượng kiểm tra là các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp viễn thông thiết lập hoặc ủy quyền; điểm bán SIM thuê bao không phải là điểm cung cấp dịch vụ viễn thông; điểm bán SIM thuê bao trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội qua phương thức thương mại điện tử; các doanh nghiệp viễn thông di động trên địa bàn Thành phố. Tại cuộc họp các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông đã cam kết với Sở TTTT thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ TTTT và kế hoạch triển khai của Sở TTTT trong thời gian tới.

Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào việc quản lý hoạt động đăng ký thông tin thuê bao theo quy định tại Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông (giao kết hợp đồng mẫu; quy trình đăng ký, quản lý sự dụng thông tin thuê bao và việc mua, bán SIM trên sàn thương mại điện tử). Việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 877/BTTTT-CVT ngày 13/3/2024 về việc quán triệt trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp trong việc thực hiện nghiêm công tác quản lý, đăng ký thông tin thuê bao tại các Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Trong quá trình kiểm tra sẽ lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định (nếu có). Đồng thời, tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp trong việc thực hiện nghiêm công tác quản lý, đăng ký thông tin thuê bao theo chỉ đạo tại Văn bản số 877/BTTTT-CVT ngày 13/3/2024. 

Dự kiến, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra vào tháng 7-8/2024.

Nguồn: Sở Thông Tin Và Truyền Thông Thành Phố Hà Nội 

Việc đăng ký thông tin chính chủ là hoàn toàn cần thiết khi những kẻ xấu luôn dựa vào việc các bạn quên để trục lợi. Ngoài ra nếu các bạn bị cuộc gọi rác làm phiền có thể xem mẹo sau: Cách chặn cuộc gọi, tin nhắn rác 

 


Có thể bạn thích