Sim Giá 100 - 150 Triệu (1.741 SIM)

100 - 150 Triệu

simdoanhnhan

STT

Số sim

Giá bán

Mạng

Mua sim

1

113.100.000 ₫

mobifone

2

119.400.000 ₫

mobifone

3

115.000.000 ₫

viettel

4

138.000.000 ₫

mobifone

5

125.100.000 ₫

mobifone

6

119.400.000 ₫

viettel

7

149.000.000 ₫

mobifone

8

141.000.000 ₫

mobifone

9

106.200.000 ₫

viettel

10

110.000.000 ₫

mobifone

11

123.000.000 ₫

vinaphone

12

117.300.000 ₫

viettel

13

134.200.000 ₫

vinaphone

14

101.400.000 ₫

vinaphone

15

143.000.000 ₫

viettel

16

129.200.000 ₫

vinaphone

17

115.000.000 ₫

vinaphone

18

137.700.000 ₫

viettel

19

110.000.000 ₫

vinaphone

20

119.200.000 ₫

vinaphone

21

104.000.000 ₫

viettel

22

105.000.000 ₫

vinaphone

23

128.000.000 ₫

vinaphone

24

129.000.000 ₫

viettel

25

150.000.000 ₫

vinaphone

26

119.000.000 ₫

viettel

27

110.000.000 ₫

vinaphone

28

126.700.000 ₫

viettel

29

121.600.000 ₫

viettel

30

105.000.000 ₫

vinaphone

31

137.900.000 ₫

viettel

32

142.000.000 ₫

viettel

33

140.800.000 ₫

vinaphone

34

115.400.000 ₫

viettel

35

101.500.000 ₫

viettel

36

110.000.000 ₫

vinaphone

37

113.000.000 ₫

viettel

38

102.300.000 ₫

viettel

39

125.000.000 ₫

vinaphone

40

149.000.000 ₫

viettel

41

101.000.000 ₫

viettel

42

150.000.000 ₫

mobifone

43

101.300.000 ₫

viettel

44

136.000.000 ₫

viettel

45

108.800.000 ₫

mobifone

46

110.000.000 ₫

viettel

47

108.000.000 ₫

viettel

48

133.900.000 ₫

mobifone

49

150.000.000 ₫

viettel

50

105.000.000 ₫

viettel

sim doanh nhan

024.33.66.8888

Chat với tư vấn viênChat với tư vấn viên