Sim Giá 50 - 80 Triệu (5.538 SIM)

50 - 80 Triệu

simdoanhnhan

STT

Số sim

Giá bán

Mạng

Mua sim

1

69.490.000 ₫

mobifone

2

59.590.000 ₫

mobifone

3

59.850.000 ₫

viettel

4

63.190.000 ₫

mobifone

5

55.790.000 ₫

mobifone

6

59.850.000 ₫

viettel

7

58.650.000 ₫

mobifone

8

73.650.000 ₫

mobifone

9

55.100.000 ₫

viettel

10

79.990.000 ₫

mobifone

11

50.150.000 ₫

vinaphone

12

59.850.000 ₫

viettel

13

60.000.000 ₫

vinaphone

14

64.390.000 ₫

vinaphone

15

79.290.000 ₫

viettel

16

56.390.000 ₫

vinaphone

17

69.000.000 ₫

vinaphone

18

64.990.000 ₫

viettel

19

67.390.000 ₫

vinaphone

20

50.000.000 ₫

vinaphone

21

79.990.000 ₫

viettel

22

59.390.000 ₫

vinaphone

23

59.950.000 ₫

vinaphone

24

54.990.000 ₫

viettel

25

50.600.000 ₫

vinaphone

26

54.990.000 ₫

viettel

27

67.990.000 ₫

vinaphone

28

75.050.000 ₫

viettel

29

59.450.000 ₫

viettel

30

61.990.000 ₫

vinaphone

31

77.390.000 ₫

viettel

32

59.990.000 ₫

viettel

33

67.490.000 ₫

vinaphone

34

54.650.000 ₫

viettel

35

50.050.000 ₫

viettel

36

57.390.000 ₫

vinaphone

37

64.490.000 ₫

viettel

38

55.100.000 ₫

viettel

39

79.450.000 ₫

vinaphone

40

71.250.000 ₫

viettel

41

71.250.000 ₫

viettel

42

64.590.000 ₫

mobifone

43

52.250.000 ₫

viettel

44

64.600.000 ₫

viettel

45

59.490.000 ₫

mobifone

46

59.850.000 ₫

viettel

47

64.600.000 ₫

viettel

48

69.390.000 ₫

mobifone

49

55.100.000 ₫

viettel

50

71.250.000 ₫

viettel

sim doanh nhan

024.33.66.8888

Chat với tư vấn viênChat với tư vấn viên